Hieronder vindt u de (actie)voorwaarden en spelregels die gelden voor alle producten, diensten, aanbiedingen, promoties en winacties van Multimedia Center Veenendaal. Lees deze goed door voordat u een aankoop doet of meedoet met één van onze acties.

1. Door gebruik te maken van onze diensten, deelname aan een (win)actie of bij aankoop van een product gaat u akkoord met alle onderstaande voorwaarden.

2. In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien zal een besluit worden genomen door Multimedia Center Veenendaal.

3. Op deze voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

4. Voor vragen en/of klachten kan contact opgenomen worden via: 0318 – 830 220 of per e-mail via info@mmcveenendaal.nl.

Acties – algemeen

5. Acties worden uitgeschreven door Multimedia Center Veenendaal, gevestigd te Veenendaal. Op alle acties zijn onderstaande voorwaarden van toepassing.

6. De persoonsgegevens die in het kader van de acties worden verkregen, worden uitsluitend gebruikt voor de desbetreffende actie en worden niet verstrekt aan derden.

7. Deelnemers die niet voldoen aan deze voorwaarden kunnen worden uitgesloten van deelname.

Winacties

8. Deelname aan winacties is gratis. Deelname kan op diverse manieren plaatsvinden. Deelname vindt bijvoorbeeld plaats wanneer u een email heeft gestuurd met de gevraagde gegevens, of wanneer een inschrijfformulier hebt ingevuld, of wanneer u een reactie heeft geplaatst op onze Facebookpagina. Dit is afhankelijk van de soort actie. Specifieke eisen staan beschreven bij de desbetreffende actie.

9. Iedere deelnemer kan maximaal één keer deelnemen aan een winactie.

10. Indien bij deelname onvolledige en/of onjuiste (persoons)gegevens worden opgegeven, heeft Multimedia Center Veenendaal het recht de deelname van verdere mededinging uit te sluiten en kan worden besloten het recht op de te winnen prijs te laten vervallen.

11 Deelnemers dienen de Reclame Code Social Media na te leven.

12. De looptijd van de winactie staat aangegeven in de beschrijving van de betreffende actie.

13. Om deel te mogen nemen, moet een deelnemer een minimumleeftijd hebben van 16 jaar. Kinderen jonger dan 16 jaar dienen toestemming te vragen aan hun ouders. De deelnemer moet woonachtig zijn in Nederland. Alle andere deelnemers zijn uitgesloten van deelname.

14. De trekking van de winnaar(s) geschiedt willekeurig en op onpartijdige wijze.

15. Winnaars worden binnen 5 werkdagen na sluiten van een actie, afhankelijk van de betreffende actie, persoonlijk geïnformeerd via het e-mailadres waarmee aan de actie is deelgenomen, of bijvoorbeeld via een persoonlijk bericht via Facebook. De contactvorm wordt in de beschrijving van de actie aangegeven.

16. Multimedia Center Veenendaal kan naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving, deze actievoorwaarden gedurende de actielooptijd wijzigen of aanpassen, dan wel zonder opgave van reden de winactie wijzigen of aanpassen tenzij dit tot nadeel van de deelnemer leidt.

17. Over uitslagen wordt niet gecorrespondeerd.

18. Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld en/of andere goederen.

19. Medewerkers en familieleden van werknemers van Multimedia Center Veenendaal zijn uitgesloten van deelname.

20. Winnaars dienen uiterlijk binnen 2 weken na bekendmaking te reageren, anders worden er door Multimedia Center Veenendaal nieuwe winnaars gekozen.

Aanbiedingen

21. De geldigheidsduur van een aanbieding staat aangegeven bij de betreffende aanbieding. Als dit niet het geval is, geldt de aanbieding zolang deze zichtbaar is op de website.

22. Er wordt op voorhand geen informatie verstrekt over eventueel aankomende aanbiedingen.

23. Er wordt geen geld teruggegeven voor aangeschafte producten die na aankoop goedkoper geworden zijn.

24. Voor alle aanbiedingen geldt: op = op.

Reparaties

25 .Uw reparatiebon / afgiftebewijs is tevens uw ophaalbewijs. Indien u dit bewijs niet kunt overleggen kunnen de goederen u geweigerd worden. U bent zelf verantwoordelijk voor het ontvangen en bewaren van het afgiftebewijs.

26 .Wanneer wij een klacht moeten onderzoeken rekenen wij voor het eerste half uur standaard € 45,- onderzoekskosten. Als de kosten hoger uitvallen nemen wij eerst contact met u op.

27. Voor reparaties binnen garantie rekenen wij géén onderzoekskosten.

28. Problemen ten gevolge van software-wijzigingen vallen te allen tijde buiten garantie.

29. Gebruikersschade en schade wegens onheil van buitenaf vallen niet binnen de garantie.

30. Indien uw systeem ter reparatie moet worden opgestuurd naar de fabriek of importeur zullen er verzendkosten van minimaal € 15 in rekening gebracht worden.

31. Multimedia Center Veenendaal is niet aansprakelijk voor verlies van data, derving van inkomsten of andere schade als gevolg van een reparatie.

32. Er zal géén back-up gemaakt worden van uw gegevens, tenzij expliciet afgesproken.

33. De duur van een reparatie is gemiddeld 3 – 5 werkdagen. Wij kunnen door wisselende drukte geen garantie geven over de exacte duur van de reparatie.

34. Door een apparaat af te geven voor reparatie gaat u akkoord met bovenstaande voorwaarden.

35. Op uitgevoerde arbeid wordt drie maanden garantie gegeven. 

Producten

36. Aangeschafte producten worden niet teruggenomen. Er wordt geen geld teruggegeven, ook niet op ongeopende producten. 

37. Bij bestelling van een product dat niet op voorraad is kunnen wij geen leverdatum garanderen.

38. Bij bestelling van een product dient u een aanbetaling van 10% van het aankoopbedrag te voldoen.